Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ


 

 

INFORMACE K ZÁPISU

 Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat ve dnech 1.5. – 14.5.2021.

 

V době od 1.5.2021 do 14.5.2021 lze podávat dokumenty potřebné k přijímacímu řízení.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním,

nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Žádost o přijetí je ke stažení na stránkách mateřské školy (Dokumenty),

případně si ji lze vyzvednout přímo v mateřské škole.

 

 Žádosti lze podávat v období od 1.5.2021 do 14.5.2021 následovně:

 . písemně na adrese: Mateřská škola, Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 203, Broumov, 550 01

. po předchozí dohodě osobně přímo v mateřské škole

. emailem: ms.hejtmankovice@seznam.cz

 

Při zápisu do MŠ je nutno doložit:

žádost o přijetí dítěte do MŠ, občanský průkaz k ověření totožnosti zákonného zástupce, kopii rodného listu dítěte

 

Datum podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí dítěte.

Při posuzování žádostí bude škola postupuje v souladu se zveřejněnými kritérii.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na webových stránkách školy.

 

Kontakt na ředitelku MŠ: Mgr. S. Tremčinská, 725 135 813

Kontakt na MŠ: 491 523 769, ms.hejtmankovice@seznam