Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Školní rok 2023/2024

Školní rok 2023/2024  

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HEJTMÁNKOVICE

Denní provoz: Po - Pá od 6:30 do 15:30 hod.

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ MŠ

Ředitelka MŠ: Mgr. S. Tremčinská

Učitelky MŠBc. M. Zelenková a P. Hrdá

 

Kontakt MŠ: 491 523 769

                      725 135 813

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠJ

Vedoucí ŠJ: D. Leierová

Kuchař: P. Šrytr

 

Kontakt ŠJ: 723 371 769

                     491 523 769

 

Dostupnost na služebních číslech je v běžnou pracovní dobu.

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Školní rok 2023/2024 začíná 1.9.2023 a končí 31.8.2024.

Průběžná hra během školního roku: SPORŤÁCI

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU/PRÁZDNINY

Sanitární den: 29.9.2023pátek (čtvrtek 28.9.2023 st. svátek)

Vánoční prázdniny: 25.12.2023 - 1.1.2024 (začínáme 2.1.2024)

Hlavní prázdniny: 8.7.2024 - 16.8.2024

 

V době státních svátků je provoz mateřské školy přerušen.

 

 

DENNÍ REŽIM

6.30 – 8.00 Příchody dětí, přivítání, spontánní hry a individuální činnosti.

8.00 – 9:00 Pohybové aktivity, hygiena, svačina.

9.00 – 9.30 Didakticky zaměřené činnosti.

9.30 – 11.30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku.

11.30 – 12.00 Oběd (12:00 odchod dětí po „O“)

12.00 – 14.00 Odpočinek, klidové aktivity.

14.00 – 14.30 Hygiena, svačina.

14:30 – 15:30 Odpolední činnosti, rozcházení dětí(od 14:30 hod nejdříve)

Režim dne je přizpůsoben věku dětí a jejich potřebám. Jednotlivé činnosti se v průběhu celého dne vzájemně prolínají,

děti se do nich zapojují dle vlastního zájmu. Časy jsou pouze orientační, upravují se dle aktuální situace v mateřské škole.

K jídlu či k ochutnání dětem méně známých pokrmů děti případně povzbudíme, v žádném případě je však do jídla nenutíme.

K odpolednímu odpočinku se vždy chystají všechny děti. Děti s nižší potřebou spánku se po kratším odpočinku věnují

klidovým činnostem či předškolní přípravě apod. Učitelky v žádném případě děti do spánku nenutí, a naopak jejich aktuální

potřebu spánku nebudou omezovat.

 

 

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE – ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je třeba nahlásit vždy. Stejně tak jeho návrat, a to nejpozději den předem.

Odhlášení lze provést na pevné lince či na služebním telefonním čísle MŠ a ŠJ v běžnou pracovní dobu.

Omluvu i odhlášku lze podat též v podobě SMS na služební číslo MŠ – zpráva však musí obsahovat jasné sdělení

o rozsahu nepřítomnosti (od-do).

Pro odhlášení stravy je nutné dítě odhlásit den předem do 14:30 hodin (i v případě odhlášení přes SMS).

Nelze-li tak v případě nenadálé absence dítěte učinit, je možné si stravu pro dítě v daný den vyzvednout do vlastních nádob,

a to v době od 11:00 do 11:30 hodin. Při nevyzvednutí strava v daný den propadá.

 

 

 DĚTI VE ŠKOLCE POTŘEBUJÍ:

  • Přezůvky s pevnou oporou paty (ne pantofle, crocsy, ...).
  • Pohodlné oblečení do třídy a další vhodné oblečení na pobyt venku (nelze mít totožné oblečení pro pobyt venku i ve třídě). Oblečení je třeba přizpůsobit aktuálním podmínkám - vhodná obuv a pokrývka hlavy, pláštěnka, holínky,
  • Veškeré oblečení budou mít děti označeno.
  • Oblečení do školky volte tak, aby Vašemu dítěti nebránilo v sebeobsluze a též tak, aby nevadilo jeho případné znečištění při pobytu venku, tvoření apod.
  • Děti musí mít na značce dostatek náhradního oblečení pro případnou potřebu.
  • Na čištění zoubků děti potřebují zubní kartáček a na odpolední spánek pyžamko.

 

DĚTEM DO ŠKOLKY NEDÁVEJTE:

  • Hračky z domova, cennosti, šperky apod.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

S platností od 1.9.2023 dochází k navýšení cen stravování ve školní jídelně.

Děti MŠ do 6 let – poplatek 50,- Kč

Děti od 7 let – poplatek 52,- Kč

 

VSTUP DO BUDOVY, VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Do budovy školy vstupují osoby předním vchodem, kde po zazvonění nahlásí své jméno a jméno dítěte,

které přišly vyzvednout, případně sdělí jiný důvod své návštěvy. Teprve potom budou do budovy vpuštěny.

Děti budou předány pouze těm osobám, které jsou k tomuto úkonu oprávněny na základě zmocnění

zákonných zástupců (formulář v MŠ). Veškeré změny týkající se vyzvedávání dětí (oprávněné osoby)

a kontaktů pro případnou potřebu bezodkladně hlaste pedagogickým pracovníkům školy.

 

 

ZDRAVOTNÍ STAV DĚTÍ

Sdělte nám jakékoliv změny, které by mohly mít vliv na zdravotní stav a duševní pohodu Vašeho dítěte.

Budeme moci lépe reagovat na jeho případné nepohodlí při pobytu v mateřské škole a případně Vás podpořit

při zvládnutí obtíží. Do MŠ v žádném případě nepatří dítě s rýmou, kašlem či jinak nemocné.

Buďte ohleduplní k ostatním, ale i ke svým vlastním dětem. Necítí-li se děti dobře, není pro ně pobyt ve školce

v té chvíli přínosný. Situace, kdy rodiče vodí do školky děti s tím, že pouze pokašlávají, mají „jen“ trochu rýmu apod.,

nelze akceptovat, i když chápeme potíže se zajištěním hlídání dětí v případě nemoci.

V případě, že toto nebude dodržováno, může dojít k situaci,

že ráno nebude dítě učitelkou od zákonného zástupce převzato.

Případné dlouhodobější obtíže alergického původu je třeba doložit potvrzením od lékaře.

 

……………………………………………………………………………………………………

Děkujeme za dosavadní spolupráci

a přejeme všem zúčastněným co možná

nejpříznivější školní rok :-)

Kolektiv MŠ a ŠJ Hejtmánkovice