Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O školce > Výchovně vzdělávací proces

Výchovně vzdělávací proces

Organizace

Mateřská škola, Hejtmánkovice je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6.30 do 15.30 hodin.

V době hlavních prázdnin je provoz přerušen či omezen. Škola je zpravidla na dobu 6 týdnů uzavřena.

Denní režim

6.30 – 8.00

Příchody dětí, společné přivítání, spontánní hry a individuální činnosti, pohybová chvilka.

8.15 – 9.00 

Hygiena, svačina.

9.00 – 9.30

Logopedická chvilka.

Tematicky zaměřené činnosti, individuální práce s dětmi.

9.30 – 11.30

Pobyt venku (školní zahrada, procházka a jiné činnosti) je volen a přizpůsoben aktuálnímu stavu počasí.

11.30 – 12.00

Oběd

12.15 – 14.15

Četba pohádky, spánek, odpočinek, předčítání pohádky

13:15

Klidové aktivity a individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, předškolní příprava

14.15 – 15.30

Hygiena, svačina, odpolední činnosti, rozcházení dětí.

Režim dne je přizpůsoben věku dětí a jejich potřebám. Jednotlivé činnosti se v průběhu celého dne vzájemně prolínají, děti se do nich zapojují dle vlastního zájmu. Časy jsou pouze orientační, upravují se dle aktuální situace v mateřské škole.

Akce mateřské školy

Mateřská škola se zúčastňuje sportovních a kulturních akcí či soutěží dle aktuální situace, sama též některé již tradiční akce pořádá.

Mateřská škola spolupracuje s rodiči a dalšími partnery (Obec Hejtmánkovice, ZŠ, PPP a SPC Náchod, …) s cílem organizovat aktivity ve prospěch dětí vedoucí k prohloubení vzájemného působení a ke zpestření výchovně vzdělávacího procesu.

Logopedická prevence

Logopedická prevence pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči a je přirozenou součástí výchovného programu v mateřské škole.

Logopedická prevence v naší mateřské škole probíhá zpravidla skupinovou formou, kdy rozvíjíme obsahovou stránku řeči a slovní zásobu, podporujeme přirozený vývoj řeči a výslovnosti. Obsahem logopedické prevence jsou zejména dechová, rytmická a artikulační cvičení, hry se slovy aj.

Učitelky mateřské školy absolvovaly kurz „Logopedická prevence“.