Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ZÁPIS 2024/2025

ZÁPIS 2024/2025ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do Mateřské školy, Hejtmánkovice se bude konat dne

6.5. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin.

  

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 jsou k dispozici na webových stránkách školy

www.mshejtmankovice.cz či k vyzvednutí přímo v MŠ.

 

Přijímání žádostí:

  

Zákonní zástupci dítěte při zápisu doloží:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ podepsanou zákonným zástupcem a potvrzenou od lékaře. V případě, že dítě neabsolvovalo očkování, je třeba doložit lékařské potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit pro kontraindikaci.
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte 

 

Kritéria přijímacího řízení

  1. Děti s trvalým pobytem v obci Hejtmánkovice, které k 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku, v pořadí od nestarších po nejmladší.

 

  1. Děti s trvalým pobytem v obci Hejtmánkovice, které k 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně druhého roku věku, v pořadí od nejstarších po nejmladší.

 

  1. Ostatní děti v pořadí od nejstarších po nejmladší.

 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě uvedených kritérií přijímacího řízení.

Do mateřské školy budou děti přijímány do naplnění kapacity školy dle školského rejstříku, avšak:

  • V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami se počet přijímaných dětí bude snižovat podle ustanovení §2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
  • V případě přijetí dětí mladších tří let bude snížen celkový počet přijímaných dětí v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na stránkách školy

www.mshejtmankovice.cz na vstupu do areálu MŠ.

 

V případě potřeby nás kontaktujte na telefonním čísle 491 523 769 nebo 725 135 813, kde Vám rádi podáme další informace.

 

Mgr. S. Tremčinská

ředitelka školy